Skip to Main Content »

Search Site
Köszöntjük a Bélyegző Webáruházunkban!

Kapcsolatfelvétel:


Bélyegzőkészítés:
Telefon:            (06-28) 419-890
Telefon/Fax:     (06-28) 419-798
E-mail:              
belyegzo@arkus2000.hu

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek:  08:00 - 17:00
Szombat:           09:00 - 12:00
Vasárnap:          Zárva

 

ÁLTALÁNOS SZERZODÉSI FELTÉTELEK

Vásárlóink

Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minosülo, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért partnereinket kérjük, hogy elso vásárlásuk elott regisztráltassák magukat. A regisztrációval partnerünk tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerzodési Feltételekben foglaltakat. Ha partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredo károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelosség. A hibás regisztrációs lapok elküldésébol keletkezo károkért a szolgáltató felelosséget nem vállal.

A végfelhasználói körbol ki van zárva Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, azaz az a magánszemély, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eso célok érdekében jár el.

A regisztrációval partnerünk kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eso szerzodéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minosül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

Jogi és e-környezet

Webáruházunkból történo vásárlásokat az Ektv. továbbá a távollevok között kötött szerzodésekrol szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemrol szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza. Az Ektv.-bol mellozésre kerülnek az 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

Az Ektv. által eloírt 4.§-ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat a ’’Tájékoztató adatok’’ menüpont alatt találja.

Tájékoztató adatok

A Szolgáltató neve. Árkus 2000 Kft.

székhelye: 2100 Gödöllo, Gábor Áron u. 2-10.
telephelye: 2100 Gödöllo, Gábor Áron u. 2-10.
a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyzo bíróság vagy más hatóság megnevezése
cégjegyzékszáma vagy nyilvántartásba vételi száma: 13-09-077805
adószáma: 12331037-2-13
pénzforgalmi száma: 10103836-39210300-00000002
képviseloje: Kormos László elérhetoségek: telefon, fax: 28/419-890; Fax: 28/419-798
elektronikus levelezési cím: http://www.arkus2000.hu

Regisztráció

A Fooldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertol, és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezot maradéktalanul kitölti. Ha a Partner valamely mezot hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltat a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezetheto szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemu felelosség nem terheli.

Megrendelés

A www.arkus2000.hu webáruházban történo vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Felek közötti szerzodés a megrendelo adatlap valamennyi kötelezoen kitöltendo mezojének kitöltését és a beírt adatok ellenorzését követoen, a kosár tatalmának megrendelése ikonra kattintás megerosítésével jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerzodés, írásba foglalt szerzodésnek minosül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követo 3 (három) hónapig orzi.

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzoit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás elott az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok eloírják – a magyar nyelvu árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez, az áruval együtt a kötelezo használati utasítást, azt azonnal - mielott az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minoségével, alapveto biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

A Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követoen köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétol számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszunik.

A megrendelések vállalt határidon belül történo teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetu felelosséggel nem tartozik.

Árak

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó / bruttó ár.

A Weboldalról megrendelheto termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejuleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek muszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelosséget nem vállalunk. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentosen eltéro, esetleg rendszerhiba miatt megjeleno "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történo szállítást, amelynek ismeretében az Partner elállhat vásárlási szándékától.

Házhozszállítás bruttó 10.000 Ft vásárlás felett ingyenes, 10.000 Ft alatt Postai úton csomagként bruttó 1500 Ft. A változások akkor lépnek életbe, amikor a Webáruházban online megjelennek. Kérjük, partnerünk akkor folytassa a vásárlást, ha a változásokat elfogadja!

Garancia

Webáruházunk kizárólag jó minoségu, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi eloírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévo jogszabályokban eloírt szavatosságot és jótállást. A garanciális igényét a vevoszolgálatnál kell írásban bejelentenie. A webáruházunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelezo jótállásáról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszeru használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedonek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszeru használatra vezetheto vissza, a javítási költség a vevot terheli.

Árutájékoztató

Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok eloírják – magyar nyelvu árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelezo használati utasítást, azt azonnal – mielott az árut használatba veszi – jelezze vevoszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minoségével, alapveto tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatait a következo pontban találja.

Ügyfélszolgálat:
A Társaság a vevoi igények kielégítésére ügyfélszolgálatot muködtet, amelyet a vevok a következok szerint érhetnek el:
Ügyfélszolgálati iroda helye: 2100 Gödöllo, Gábor Á. út 2-10.
Ügyfélszolgálat nyitva-tartása: Hétfotol-péntekig 8-17:30h-ig
Postacím: 2100 Gödöllo, Gábor Á. út 2-10.
Telefon: +36 (28) 419-890
Telefax: +36 (28) 419-798
Internet (webcím): http://www.arkus2000.hu
E-mail: arkus@arkus2000.hu

Áru visszavétele

(Csak bizonyíthatóan sérült árut áll módunkban visszavenni!)
A partnerünk üzletpolitikájának megfeleloen opcionális menüpont
Észrevételek és reklamációk a szállítmányokkal kapcsolatban
Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minosül, ami biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben Ön bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ön kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzokönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelosség. Az ilyen eseteket és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb.) kérjük, jelezze felénk az áru átvételétol számított 48 órán belül az arkus@arkus2000.hu e-mail címen, a 28/419-890-es telefon-, vagy a 28/419-798-as faxszámon, illetve bármilyen reklamációval, garanciális igényérvényesítéssel kapcsolatban fordulhat levélben és személyesen is vevoszolgálatunkhoz 2100 Gödöllo, Gábor Áron u. 2-10.

Szerzoi jogok, adatvédelem

A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzoi jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzoi jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerzodés teljesítése és a szerzodés feltételeinek késobbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Társaságunk a webáruház üzemeltetojeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések eloírásait.

Egyebek

A Webáruház Microsoft Windows server 2003 alapokon muködo információs rendszer, biztonsági foka megfelelo, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részérol az Internet technikai és muszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetoségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelos semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejuleg lép hatályba.

A portál üzemeltetoje jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát elozetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A szerzodo felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerzodo felek értékhatártól függoen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fovárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Bízunk a kölcsönösen elonyös együttmuködésben!

A kosár tartalma:

Jelenleg nincs termék az Ön kosarában.